Cuiribh fios 'ugainn

A bheil ceisd no moladh agaibh dhuinn?  A bheil rudaigin a’ cur dragh oirbh?  Cuiribh fios gu Iomairtean na Gàidhlig:

Am Baile Mór

2 Ceum Appleseed
Am Baile Mór
Alba Nuadh
Canada B2G 2B6

Clàr-dùthcha

gaelicinfo@novascotia.ca neo fiosgaidhlig@novascotia.ca

1-888 U-GAELIC (1-888-842-3542)
902-863-7451 t

 

Màbu

Bocsa a’ Phuist 261
11156 Rathad 19
Màbu
Alba Nuadh
Canada B0E 1X0

Clàr-dùthcha

gaelicinfo@novascotia.ca neo fiosgaidhlig@novascotia.ca

1-888 U-GAELIC (1-888-842-3542)
(902) 945-2114 t

 

Haileafacs

1741 Sràid Bhrunsuic, 3mh Ùrlar
Bocsa 456, STN Meadhonach,
Haileafacs, Alba Nuadh
Canada B3J 2R5

Clàr-dùthcha

gaelicinfo@novascotia.ca neo fiosgaidhlig@novascotia.ca

1-888 U-GAELIC (1-888-842-3542)
(902) 424-4298 t
(902) 424-0710 f