State of emergency declared. See Novel Coronavirus (COVID-19) updates and check for location, program and service closures, cancellations and changes.

Gaelic Affairs Video

 

Tha Lodaidh MacFhionghain, Ceannard, oifis Iomairtean na Gàidhlig, a’ co-roinn a smuaintean air gnìomhachais Iomairtean na Gàidhlig agus a’ bhuaidh a tha air a bhith aig na gnìomhachais sin air ùrachadh na Gàidhlig agus a dualchais ann an Albainn Nuaidh.